"Nie" dla alkoholu dla niepełnoletnich

Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu wraz z Polską Izbą Handlu, Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji, Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług, Polską Izbą Paliw Płynnych, Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie przypominają, że brak dostępu nieletnich do alkoholu to sprawa wszystkich dorosłych. W ramach współpracy koalicja podmiotów i organizacji reprezentujących handel, gastronomię, przemysł paliwowy oraz branżę piwowarską oznaczy 100 tys. placówek handlowych, punktów gastronomicznych oraz stacji benzynowych specjalną naklejką potwierdzającą, że w tym miejscu alkohol sprzedawany jest tylko osobom pełnoletnim. Do sprzedawców trafią również wizytówki przypominające o możliwości przejścia nieodpłatnego szkolenia z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu z wykorzystaniem przygotowanej przez branżę piwowarską e-learningowej platformy „Odpowiedzialny Sprzedawca” dostępnej pod adresem www.odpowiedzialnysprzedawca.pl.