Loteria paragonowa

W 2016 r. Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu zaangażowała się w organizowaną przez Ministerstwo Finansów akcję „Popieram Loterię Paragonową”. Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna, która ma na celu kształtowanie wśród Polaków świadomości, że swoim działaniem mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie uczciwego obrotu gospodarczego w naszym kraju. Konsumenci, którzy biorą paragony w placówkach usługowych i handlowych wspierają uczciwie działające firmy oraz zdrową konkurencję między nimi. Do akcji tej włączyły się firmy członkowskie Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu. W efekcie w restauracjach należących do zrzeszonych sieci rozdawano ulotki informujące o loterii, a na kasach i w innych widocznych miejscach pojawiły się naklejki z hasłem akcji. Loteria była też promowana na stronach internetowych firm członkowskich.