ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Biuro prasowe

Informacje prasowe

2022/02/11
Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna oraz spożywcza i jej nowe dodatkowe umiejętności zawodowe [0bszar VII]

 

 

 W związku z rozpoczęciem realizacji zadań w ramach projektu: 
„Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna oraz spożywcza i jej nowe dodatkowe umiejętności zawodowe [obszar VII]”,  udostępniamy formularz rozeznania cenowego na pełnienie funkcji Autora oraz Recenzenta programu dodatkowych umiejętności zawodowych.

 

 

– >> ROZEZNANIE CENOWE << –

 

 

 

nr POWR.02.15.00-00-1018/21

 

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa

e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów