ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Biuro prasowe

Informacje prasowe

2022/02/11
Realizacja Projektu: Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna oraz spożywcza i jej nowe dodatkowe umiejętności zawodowe [0bszar VII]
Związek Pracodawców HoReCa od dnia 1 lutego 2022 roku rozpoczął realizację projektu pt. Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna oraz spożywcza i jej nowe dodatkowe umiejętności zawodowe [0bszar VII], nr  POWR.02.15.00-00-1018/21, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa

e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów