ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Biuro prasowe

Informacje prasowe

2022/02/16
Rekrutacja
W związku z realizacją projektu edukacyjnego pt. „ Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
oraz spożywcza i jej nowe dodatkowe umiejętności zawodowe [0bszar VII]” nr POWR.02.15.00-00-1018/21 finansowanych z funduszy unijnych, poszukujemy kandydata na stanowisko:
 
 
 
 Specjalista [osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności]
 
 
 
ZP HoReCa 

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa

e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów