ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Biuro prasowe

Informacje prasowe

2019/07/16
Stanowisko ZP HoReCa w związku z interwencją Administracji Publicznej dotyczącą usług gastronomii sieciowej

Związek Pracodawców Hoteli Restauracji i Cateringu przedstawia swoje stanowisko dotyczące apelu Ministerstwa Edukacji Narodowej do placówek oświatowych o niekorzystanie przez wycieczki szkolne z pewnych kategorii lokali gastronomicznych.

„Jako przedstawiciele bardzo rozdrobnionej branży, jaką jest gastronomia, mamy poczucie odpowiedzialności wobec klienta i wobec rynku. Wierzymy, że nasi klienci i nasi partnerzy biznesowi współpracują nami, bo cenią naszą rzetelność, uczciwość i przewidywalność. Jednocześnie dostrzegamy problemy społeczne i trendy żywieniowe, na które staramy się reagować i umiejętnie pokazywać klientom dostępne alternatywy. To klient wybiera, ale nam zależy żeby ten wybór był optymalny również dla niego. Dlatego też, tyle uwagi – jako gastronomia sieciowa – poświęcamy kwestiom bezpieczeństwa żywności, właściwych oznaczeń produktów czy komunikacji ich składu. Wierzymy, że nasza pozytywna rola jest i będzie dostrzegana przez wszystkich uczestników sektora HoReCa” – podkreśla Sylwester Cacek, przewodniczący Rady Związku Pracodawców HoReCa, Prezes Zarządu Sfinks Polska S.A.

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastronomia dostrzega trend związany ze zdrową żywnością, dlatego też duża część sieci od lat buduje i rozszerza swoją ofertę, dając klientom możliwość wyboru szerokiej palety dań, w tym opartych na warzywach czy owocach. Gastronomia sieciowa dużą wagę przywiązuje do odpowiedniej komunikacji i edukacji klientów, co jest kluczowe przy budowaniu optymalnych trendów żywieniowych, uwzględniających m.in. problem otyłości.

Gastronomia sieciowa ma świadomość oddziaływania na rynek i czuje odpowiedzialność z tym związaną. Zachowania biznesowe przedstawicieli sektora HoReCa, w sposób korzystny wpływają na bezpieczeństwo konsumentów i pozwalają na utrzymanie warunków uczciwej konkurencji.

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa
Adgar Plaza One, BE
ul. Postępu 15, VII p.
02-676 Warszawa
tel. +48 505 049 257
e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów