ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Biuro prasowe

Informacje prasowe

2017/07/03
Wspólne stanowisko branży: gwarancja 2 wolnych niedziel w miesiącu

Zagwarantowanie pracownikom handlu 2 wolnych niedziel w miesiącu dzięki nowelizacji Kodeksu Pracy – to propozycja przedsiębiorców z branży handlowej i gastronomicznej odnosząca się do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Stanowisko wypracowane wspólnie przez Polską Radę Centrów Handlowych, Forum Polskiego Handlu, Polską Organizację Handlu i Dystrybucji, Polską Izbę Handlu, Konfederację Lewiatan oraz Krajową Radę Gastronomii i Cateringu zostało przedłożone Minister Elżbiecie Rafalskiej, kierującej resortem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Według przedsiębiorców w dyskusji nad ograniczeniem handlu w niedziele najważniejsze jest wypracowanie trwałego rozwiązania, chroniącego zarówno pracowników, konsumentów, jak i polski handel. Pomysł 2 wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników placówek handlowych, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie, spełnia ten postulat. Według handlowców i gastronomów zmiana powinna odbyć się na bazie nowelizacji Kodeksu Pracy. Już teraz bowiem 90% pracowników w handlu sieciowym i sieciach kupieckich jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dlatego najlepszą gwarancją ich czasu wolnego byłaby modyfikacja Art. 151 (12) ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 poz 1666) poprzez jego uzupełnienie o szczególną regulację odnoszącą się do pracowników handlu, tj.: „Pracownik pracujący w niedziele w placówce handlowej powinien korzystać co najmniej 2 razy na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy”.

– Dyskusja nad tematem handlu w niedziele powinna zmierzać w kierunku kompromisu, który będzie w rzeczywisty sposób chronił prawa osób bezpośrednio zatrudnionych w handlu, a jednocześnie nie odbierze pracy w tym sektorze czy powiązanych branżach, jak gastronomia, i pozwoli konsumentom na korzystanie z handlu i usług w takim zakresie, do jakiego są przyzwyczajeni. Proponowane zmiany na bazie Kodeksu Pracy realizują ten cel – komentuje Sylwester Cacek, przewodniczący prezydium Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu.

Zdaniem przedsiębiorców wysuwane wcześniej przez inne strony pomysły, np. otwarcie sklepów w dwie niedziele w miesiącu czy od rana do godziny 13, nie zapewnią pracownikom wolnych niedziel. Utrudnią natomiast życie konsumentom, uniemożliwią rodzinom zaspokajanie wspólnych potrzeb socjalnych oraz zdezorganizują funkcjonowanie handlu, gastronomii i wielu innych powiązanych branż. Spowodują przy tym wzrost kosztów prowadzenia działalności handlowej, a jednocześnie spadek obrotów sklepów, barów i restauracji zlokalizowanych w galeriach, co w konsekwencji będzie prowadzić do utraty stabilności zatrudnienia. Przedsiębiorcy popierają kierunek zadeklarowany przez Minister Elżbietę Rafalską, tj. powstrzymania się od nieodpowiedzialnych i złych decyzji, a uchwalenia dobrych rozwiązań, mających szansę dłuższego przetrwania. Równolegle przedstawiciele branż deklarują gotowość do dalszych rozmów w sprawie znalezienia optymalnego rozwiązania, które będzie miało na celu ochronę i pracowników, i miejsc pracy.

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa
Adgar Plaza One, BE
ul. Postępu 15, VII p.
02-676 Warszawa
tel. +48 505 049 257
e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów