ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Biuro prasowe

Informacje prasowe

2017/11/22
ZP HoReCa popiera walkę z szarą strefą

Planowane zmiany w Kodeksie Wykroczeń mogą korzystnie wpłynąć na konkurencję w branży gastronomicznej. Rozszerzenie zakresu instytucji, które będą mogły weryfikować rzetelność fiskalizacji o Policję, Inspekcję Handlową i Straż Miejską, może zwiększyć efektywność kontroli w detalu.

Jednolite standardy wobec całego rynku i wsparcie dla uczciwej konkurencji, to cele, o których realizację zamierza zabiegać Związek Pracodawców HoReCa.

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa
Adgar Plaza One, BE
ul. Postępu 15, VII p.
02-676 Warszawa
tel. +48 505 049 257
e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów