ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Biuro prasowe

Informacje prasowe

2018/04/26
ZP HoReCa w HOTREC

Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu został członkiem HOTREC, największej europejskiej organizacji branżowej. Obecnie HOTREC zrzesza już 42 stowarzyszenia reprezentujące hotele, restauracje, kawiarnie w 30 krajach Europy. 

Oficjalne przyjęcie ZP HoReCa w poczet członków HOTREC miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2018 r., podczas 76-tego Walnego Zgromadzenia HOTREC, które odbyło się w Wiedniu.

„Bardzo cieszymy się z przystąpienia do HOTREC. Zależało nam na tym, aby mieć możliwość współpracy z organizacjami branżowymi z całej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim mieć realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu międzynarodowym, tak aby jak najlepiej chronić polski sektor gastronomiczny. Liczymy, że nasze interesy będą skutecznie reprezentowane przed organami UE oraz innymi instytucjami międzynarodowymi.” – powiedział Marcin Zawadzki, który reprezentował Związek w czasie Walnego Zgromadzenia HOTREC w Austrii.

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa
Adgar Plaza One, BE
ul. Postępu 15, VII p.
02-676 Warszawa
tel. +48 505 049 257
e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów