ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Członkostwo

Zasady członkostwa

Członkiem Związku Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu ( ZP HoReCa) mogą zostać podmioty działające w branży gastronomicznej: hotele, sieci restauracji i barów, indywidualnie zarządzane restauracje i innego rodzaju punkty gastronomiczne, a także podmioty współpracujące z branżą gastronomiczną.

Kluczowe zasady uczestnictwa w ZP HoReCa:

  • Członkowie ZP HoReCa są reprezentowani przez swojego stałego przedstawiciela lub jego zastępcę
  • Członkowie ZP HoReCa zobowiązani są do realizacji wspólnie podjętych uchwał
  • Członkowie ZP HoReCa mogą uczestniczyć w jej pracach i korzystać w wyników tych prac, a także mają prawo do udziału w zebraniach plenarnych z prawem głosu (każdy członek rady ma jeden głos)
  • Uczestnictwo w ZP HoReCa nie ogranicza przynależności do innych grup czy organizacji

Korzyści z przystąpienia do ZP HoReCa

Przystąpienie do ZP HoReCa zapewnia:

  • Wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej
  • Uczestnictwo w organizacji, która dba o interesy branży i działa na rzecz jej rozwoju
  • Wspólną identyfikację problemów oraz praktycznych wyzwań w prowadzeniu działalności gastronomicznej w Polsce, a także poszukiwanie rozwiązań na poziomie branży
  • Otrzymywanie wsparcia i doradztwa w zakresie administracyjno-prawnych aspektów prowadzonej działalności
  • Realny wpływ na stanowisko ZP HoReCa w zakresie opiniowania i tworzenia rozwiązań legislacyjnych oraz praktycznych problemów w działaniu na styku z administracją publiczną
  • Możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez ZP HoReCa dotyczących prowadzenia biznesu gastronomicznego

Jak zostać nowym członkiem?

* W sprawie informacji na temat wysokości składek prosimy o kontakt z biurem ZP HoReCa

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa

e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów