ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Kampanie

Nasze programy

"Nie" dla alkoholu dla niepełnoletnich

Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu wraz z Polską Izbą Handlu, Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji, Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług, Polską Izbą Paliw Płynnych, Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie przypominają, że brak dostępu nieletnich do alkoholu to sprawa wszystkich dorosłych. W ramach współpracy koalicja podmiotów i organizacji reprezentujących handel, gastronomię, przemysł paliwowy oraz branżę piwowarską oznaczy 100 tys. placówek handlowych, punktów gastronomicznych oraz stacji benzynowych specjalną naklejką potwierdzającą, że w tym miejscu alkohol sprzedawany jest tylko osobom pełnoletnim. Do sprzedawców trafią również wizytówki przypominające o możliwości przejścia nieodpłatnego szkolenia z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu z wykorzystaniem przygotowanej przez branżę piwowarską e-learningowej platformy „Odpowiedzialny Sprzedawca” dostępnej pod adresem www.odpowiedzialnysprzedawca.pl.

Popieramy

Loteria paragonowa

W 2016 r. Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu zaangażowała się w organizowaną przez Ministerstwo Finansów akcję „Popieram Loterię Paragonową”. Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna, która ma na celu kształtowanie wśród Polaków świadomości, że swoim działaniem mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie uczciwego obrotu gospodarczego w naszym kraju. Konsumenci, którzy biorą paragony w placówkach usługowych i handlowych wspierają uczciwie działające firmy oraz zdrową konkurencję między nimi. Do akcji tej włączyły się firmy członkowskie Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu. W efekcie w restauracjach należących do zrzeszonych sieci rozdawano ulotki informujące o loterii, a na kasach i w innych widocznych miejscach pojawiły się naklejki z hasłem akcji. Loteria była też promowana na stronach internetowych firm członkowskich.

Pod patronatem ZP HoReCa

"Nie" dla alkoholu dla niepełnoletnich

Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu wraz z Polską Izbą Handlu, Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji, Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług, Polską Izbą Paliw Płynnych, Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie przypominają, że brak dostępu nieletnich do alkoholu to sprawa wszystkich dorosłych. W ramach współpracy koalicja podmiotów i organizacji reprezentujących handel, gastronomię, przemysł paliwowy oraz branżę piwowarską oznaczy 100 tys. placówek handlowych, punktów gastronomicznych oraz stacji benzynowych specjalną naklejką potwierdzającą, że w tym miejscu alkohol sprzedawany jest tylko osobom pełnoletnim. Do sprzedawców trafią również wizytówki przypominające o możliwości przejścia nieodpłatnego szkolenia z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu z wykorzystaniem przygotowanej przez branżę piwowarską e-learningowej platformy „Odpowiedzialny Sprzedawca” dostępnej pod adresem www.odpowiedzialnysprzedawca.pl.

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa

e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów