ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

ZP HoReCa

Cele

Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu ( ZP HoReCa) jest organizacją branżową, która reprezentuje przedsiębiorstwa gastronomiczne działające na polskim rynku i za granicą. Powstała w 2016 r. z inicjatywy wiodących przedstawicieli branży gastronomicznej.

Jej główne założenia to:

Dbanie o wizerunek gastronomii w relacji z konsumentami, dostawcami i administracją

Działanie w celu identyfikacji i skutecznego rozwiązywania problemów branży, w tym na rzecz przejrzystej legislacji i spójnej praktyki organów publicznych w zakresie działalności gastronomicznej

Tworzenie warunków dla w pełni uczciwej konkurencji na rynku

Zadania

Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu ( ZP HoReCa) działa w celu promocji, budowania tożsamości oraz ochrony interesów przedsiębiorstw gastronomicznych.

Zadania ZP HoReCa:

  • Organizowanie spotkań członków stowarzyszonych, członków wspierających oraz ekspertów w celu analizy wszelkich interesujących dla branży kwestii – prawnych, technicznych, gospodarczych, społecznych czy środowiskowych
  • Inicjowanie i wprowadzanie w życie wszelkich działań mogących przyczynić się do budowania dobrego wizerunku i rozwoju polskiej gastronomii
  • Występowanie do władz ustawodawczych i wykonawczych w sprawach dotyczących ZP HoReCa i jej członków
  • Reprezentowanie wspólnych interesów członków ZP HoReCa na terenie Polski i poza jej granicami
  • Wspieranie wystąpień do władz w sprawach zgłoszonych przez poszczególnych członków ZP HoReCa
  • Przygotowywanie, zgodnie z zapotrzebowaniem, szkoleń dla firm związanych z ZP HoReCa
  • Opracowywanie opinii w zakresie spraw gospodarczych dotyczących obszaru działania ZP HoReCa i jej członków
  • Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wykorzystania i upowszechniania wiedzy z obszaru sektora gospodarki żywnościowej, w szczególności gastronomii i cateringu

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa

e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów