ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Aktualności

Aktualności

2018/08/28
McDonald’s Polska

 

Dla McDonald’s Polska, kluczowymi obszarami, na których zamierza skupić swoją aktywność w ramach ZP HoReCa, są kwestie pracownicze, w szczególności niedobory na rynku pracy. „Jesteśmy liderem rynku restauracji szybkiej obsługi i jednym z największych pracodawców w Polsce. 80 % restauracji McDonald’s w Polsce prowadzą nasi franczyzobiorcy. Jesteśmy przekonani, że przystąpienie do ZP HoReCa  pozwoli nam jeszcze lepiej wspierać ich rozwój. Mamy nadzieję, że współpraca w ramach Związku wzmocni głos sektora gastronomicznego w dialogu z administracją publiczną, przyczyni się  do  stabilnego rozwoju branży, a także pozytywnie wpłynie na jakość usług gastronomicznych i bezpieczeństwo konsumentów w Polsce.” – dodaje Anna Borys-Karwacka, Dyrektor ds. Korporacyjnych McDonald’s Polska. McDonald’s Polska rozpoczął działalność w 1992 roku,. Obecnie działają w Polsce 402 restauracje McDonald’s, które zatrudniają ponad 22 000 osób. 329 z nich to obiekty prowadzone przez 66 licencjobiorców, niezależnych przedsiębiorców działających na podstawie umowy franczyzy z McDonald’s. Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu ( ZP HoReCa) jest organizacją branżową, która reprezentuje przedsiębiorstwa gastronomiczne działające na polskim rynku i za granicą. Powstała w 2016 r. z inicjatywy wiodących przedstawicieli branży gastronomicznej. Jego zadaniem jest dbanie o wizerunek gastronomii w relacji z konsumentami, dostawcami i administracją, a także działanie w celu identyfikacji i skutecznego rozwiązywania problemów branży oraz tworzenie warunków dla w pełni uczciwej konkurencji na rynku.

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa

e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów