ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Zasady etyki w branży HoReCa

„Standard etyczny w gastronomii”

Program „Standard etyczny w gastronomii” jest akcją mającą na celu zwrócenie uwagi branży HoReCa na wagę etyki w prowadzeniu biznesu gastronomicznego, w tym konieczność fiskalizacji sprzedaży oraz prawidłowego rozliczania podatków od zatrudnienia, których brak przekłada się na nieuczciwą konkurencję.

Program ma celu również zwrócenie uwagi klientów na powyższe problemy i konieczność egzekwowania od branży HoReCa uczciwych postaw z korzyścią dla całego społeczeństwa. „Standard etyczny w gastronomii” realizowany jest pod hasłem: „Paragon dla klienta, uczciwość wobec wszystkich”.

Program skierowany jest do wszystkich pracowników gastronomii oraz właścicieli firm, które świadczą usługi gastronomiczne lub cateringowe.

Zasady uczestnictwa w programie „Standard etyczny w gastronomii”

Aby zostać uczestnikiem programu Standard etyczny w gastronomii” wystarczy wydrukować i podpisać dostępny poniżej „Dekalog gastronoma”. Podpisanie dokumentu jest równoznaczne z przyjęciem i stosowaniem w codziennej pracy zasad spisanych w dekalogu. Podpisany i zeskanowany „Dekalog gastronoma” należy wysłać na adres standardetyczny@zphoreca.pl podając w treści maila następujące dane:

   1. imię i nazwisko podpisującego „Dekalog gastronoma”,

   2. nazwę firmy wraz z numerem NIP I REGON ( o ile dotyczy)

   3. nazwę punktów gastronomicznych ( o ile dotyczy)

   4. adres strony www,

   5. kontaktowy adres e-mail,

   6. adres korespondencyjny,

   7. ilość zatrudnionych osób, ( o ile dotyczy)

   8. oczekiwaną ilość przypinek i naklejek symbolizujących udział w programie „Standard etyczny w gastronomii”

Każdy uczestnik programu otrzyma przypinki i naklejki symbolizujące udział uczestnika w programie “Standard etyczny w gastronomii”. Naklejki oraz przypinki są bezpłatne, Uczestnicy pokrywają jedynie koszty przesyłki. Szczegóły dotyczące programu znajdują się w Regulaminie Programu „Standard etyczny w gastronomii”.

„Dekalog gastronoma”

 1. Odnoś się do każdego Klienta w sposób kulturalny – reprezentujesz nie tylko siebie, ale całą branżę.

 2. Traktuj swoich pracowników i współpracowników tak, jakbyś sam chciał być traktowany – należy im się rzetelna ocena i wynagrodzenie za wykonaną pracę.

 3. Przekazuj wynagrodzenie za pracę terminowo i zgodnie z umową. Tylko legalnie wypłacone wynagrodzenie pozwoli Twoim pracownikom i współpracownikom budować swoje oszczędności albo starać się o kredyt.

 4. Zapasy wykorzystuj tylko zgodnie z przeznaczeniem – nieuzasadnione braki to straty, które trzeba pokryć, a jednocześnie jasny sygnał do wszczęcia kontroli.

 5. Rejestruj każdą sprzedaż na kasie fiskalnej – jeśli nie rejestrujesz sprzedaży, oszukujesz siebie, Klienta, dostawców, banki, a pośrednio całe społeczeństwo.

 6. Każdemu Klientowi wydawaj paragon fiskalny – to jest wyłączny dowód potwierdzający, że od sprzedanego produktu i usługi zostanie rozliczony podatek.

 7. Rzetelnie informuj o swojej ofercie – nieprawidłowe bądź niepełne informacje mogą stanowić naruszenie interesów konsumenta lub zasad uczciwej konkurencji.

 8. Zawsze postępuj zgodnie z przepisami i regulacjami panującymi w lokalu – jeśli łamiesz przepisy, w szczególności nie rejestrujesz sprzedaży i nie wydajesz paragonu fiskalnego, odpowiadasz karnie i musisz liczyć się z ryzykiem postępowania wobec Twojej osoby.

 9. Jeśli zauważysz nieprawidłowości w swoim lokalu albo w lokalu konkurencji, zgłaszaj to odpowiednim organom – jeśli chcesz uczciwości, pomóż ją egzekwować z korzyścią dla wszystkich.

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa

e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów