ZP HoReCa – Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Rynek

Sytuacja w branży gastronomicznej

W 2016 r. liczbę placówek gastronomicznych w Polsce GUS oszacował na 69 195, co oznacza przyrost o 853 (tj. o 1,2 proc.) wobec poprzedniego roku. Największy udział w tej grupie miały punkty gastronomiczne (35,3 proc.). Drugie w kolejności, jeśli chodzi o liczebność, były bary (30,1 proc.). Udział restauracji wyniósł 28,3 proc., a stołówek – 6,3 proc. Wzrost odnotowano we wszystkich kategoriach placówek poza barami.

 

 

Spośród wszystkich kategorii placówek gastronomicznych, najwięcej przybyło restauracji. Ich liczba wzrosła o 1 229 w porównaniu z 2015 r., osiągając w 2016 r. liczebność na poziomie 20 018. Ten trend widoczny jest także w dłuższym okresie – od 2010 do 2016 r. w Polsce przybywało restauracji, a jednocześnie postępował trend spadku liczby barów. Świadczy to tym, że klienci w Polsce coraz częściej decydowali się na usługi gastronomiczne wyższej jakości.

 

Liczba placówek gastronomicznych
Struktura placówek gastronomicznych
 

Rok 2016 r. był także okresem znaczącego wzrostu przychodów z działalności gastronomicznej – branża wypracowała blisko 35,7 mld zł obrotów. To wzrost o 13,6 proc. w porównaniu  z 2015 r. W 2016 r. większość przychodów (80,6 proc.) pochodziła z produkcji gastronomicznej, zaś blisko jedna piąta (17,9 proc.) ze sprzedaży towarów handlowych – w tym alkoholu i papierosów. Wzrost przychodów odnotowany w 2016 r. dotyczył prawie wszystkich rodzajów działalności gastronomicznej. Największą dynamikę odnotowano w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej  (o 17,3 proc.), i produkcji gastronomicznej (o 14,3 proc.).

 

Jednocześnie w 2016 r. liczba placówek gastronomicznych w firmach liczących powyżej 9 pracowników wyniosła 19 623, co było wynikiem wyższym o 5,4 proc. wobec poprzedniego roku. Placówki te stanowiły blisko ponad jedną czwartą (28,3 proc.) wszystkich placówek gastronomicznych działających w Polsce i zanotowały przychody z działalności gastronomicznej w wysokości 22,2 mld zł. Najwięcej tego typu placówek znajduje się w województwie mazowieckim i to one zanotowały także najwyższe obroty. Na kolejnych miejscach pod względem wypracowanych przychodów były placówki z województw dolnośląskiego oraz małopolskiego.

Przychody z działalności gastronomicznej (w mld zł)

Kontakt

Związek Pracodawców HoReCa

e-mail: biuro@zphoreca.pl

Biuro prasowe

Kontakt dla mediów